CARTULARY

МІА:Реєстри

Особливості системи МІА:Реєстри в тісній інтеграції з системою МІА:Документообіг, яка містить нормативно-правові документи з електронними підписами та/або печатками (КЕП, ДСТУ 4145), на основі яких здійснюється створення, модифікація та видаленні реєстрових об'єктів. МІА:Реєстри підтримує ретроспективний історичний пошук, інтеграцію з гео-інформаційними системами (ГІС), та систему управління процесами BPMN, на основі яких формалізується предметно-орієнтована аналітична модель.

Види реєстрів

 • Реєстри орієнтовані на суб’єктів організаційних систем
 • Реєстри орієнтовані на облік матеріальних ресурсів
 • Реєстри орієнтовані на георафічні об’єкти
 • Реєстри орієнтовані на події (накази, укази, нормативно-правові акти)
 • Реєстри предметно-орієнтованих словників для функціональних підсистем

Функціональні можливості

1. Створення, модифікація та видалення об’єктів реєстрації на основі юридичних документів з електронним підписом та електронною печаткою (КЕП)
2. Підтримка ретроспективного та історичного представлення транзакційних даних
3. Уніфіковане управління реєстрами
4. Підтримка життєвого циклу об’єктів реєстрації
5. Забезпечення колективної міжорганізаційної роботи з рєстрами
6. Забезпечення конфіденційності (GDPR, X.509)
7. Управління доступом на основі (ACL) та (RBAC)
8. Оркестрація формальних процесів, які формалізують роботу з реєстрами (BPMN)
9. Архівна справа
10. Робота з витягами
11. Інтеграція з зовнішніми системами (МІА:Документообіг, ESRI ArcGIS)
12. Повнокритерільний та повнотекстовий пошук
13. Зрозуміле та просте API

Підготовка

Підтримується розробка та впровадження на платформах Windows, Windows Subsystem for Linux, Linux та Mac.

 • Erlang 22.1
 • Elixir 1.9
 • CMake 3.15
 • libcsv 3.0

Пререквізити для Ubuntu 19.10

$ sudo apt install erlang elixir build-essential libcsv3 libcsv-dev cmake

Інші системи

На інших системах радимо використовувати білди Erlang та Elixir від Erlang Solutions.

Компіляція та запуск

$ mix deps.get $ mix compile $ iex -S mix

Публікація

$ mix release $ _build/dev/rel/crm/bin/crm daemon

Підключення до екземпляру

$ _build/dev/rel/cart/bin/cart remote

Тоді відкрийте посилання localhost:50222/app/cart.htm.

Розробники системи

 • Андрій Задорожній
 • Ігор Городецький
 • Максим Сохацький