CARTULARY

МІА:Реєстри

Особливості системи МІА:Реєстри в тісній інтеграції з системою МІА:Документообіг, яка містить нормативно-правові документи з електронними підписами та/або печатками (КЕП, ДСТУ 4145), на основі яких здійснюється створення, модифікація та видаленні реєстрових об'єктів. МІА:Реєстри підтримує ретроспективний історичний пошук, інтеграцію з гео-інформаційними системами (ГІС), та систему управління процесами BPMN, на основі яких формалізується предметно-орієнтована аналітична модель.

Види реєстрів

 • Реєстри орієнтовані на суб’єктів організаційних систем
 • Реєстри орієнтовані на облік матеріальних ресурсів
 • Реєстри орієнтовані на георафічні об’єкти
 • Реєстри орієнтовані на події (накази, укази, нормативно-правові акти)
 • Реєстри предметно-орієнтованих словників для функціональних підсистем

Функціональні можливості

1. Створення, модифікація та видалення об’єктів реєстрації на основі юридичних документів з електронним підписом та електронною печаткою (КЕП)
2. Підтримка ретроспективного та історичного представлення транзакційних даних
3. Уніфіковане управління реєстрами
4. Підтримка життєвого циклу об’єктів реєстрації
5. Забезпечення колективної міжорганізаційної роботи з рєстрами
6. Забезпечення конфіденційності (GDPR, X.509)
7. Управління доступом на основі (ACL) та (RBAC)
8. Оркестрація формальних процесів, які формалізують роботу з реєстрами (BPMN)
9. Архівна справа
10. Робота з витягами
11. Інтеграція з зовнішніми системами (МІА:Документообіг, ESRI ArcGIS)
12. Повнокритерільний та повнотекстовий пошук
13. Зрозуміле та просте API

Класифікація функціональних та технічних вимог

1. Вимоги до інтерфейсу користувача
2. Вимоги до адміністратування системи
3. Вимоги до типових ділопроцесів системи
4. Вимоги до процесінгової системи
5. Вимоги до інтеграції з зовнішніми системами
6. Вимоги до розподіленої у просторі та часі роботи
7. Вимоги до комплексу засобів захисту (КЗЗ)
8. Технічні вимоги до зберігання данних

Вимоги до інтерфейсу користувача

1. Можливість конфігурування атрибутивної інформації документів, що циркулюють в системі управління ділопроцесами. Широкий набір типів полів документів, включаючи векторні поля, та онлайн дата-лінзи.
2. Можливість використання системи одразу опираючись на типову конфігурацію ділопроцесів.
3. Визначення шаблонів сторінок для ролей системи реєстрів з метою моніторингу реєстрових об’єктів у реальному часі. Кожна сторінка певної ролі призначена для моніторингу роботи працівників підлеглих ролей.
4. Універсальна повнотекстова пошукова однорядкова система.
5. Універсальний табличний контрольний елемент грід.
6. Багатокритеріальний пошук.

Вимоги до адміністрування системи

7. Управління федеративною організаційною структурою.
8. Управління моделлю правил ABAC та системою ролей МІА:Реєстри.
9. Управління індексними префіксами користувача.
10. Управління доступом на основі ACL та розмежування CRUD операцій.

Вимоги до типових ділопроцесів системи

11. Типові уніфіковані процеси життєвого циклу об’єктів реєстрації:
12. Створення об’єктів реєстрації.
13. Валідація та верифікація об’єктів реєстрації.
14. Модифікація об’єктів реєстрації.
15. Запит на видачу публічної чи\та конфіденційної інформації.
16. Зв’язування об’єктів реєстрації які налажать різним вузлам.

Вимоги до процесінгової системи

17. Можливість запуску сотень мільйонів ділопроцесів на одному вузлі системи.
18. Здатність розгортання системи для багатьох ЄРДПО на однову вузлі.
19. Невибагливість до ресурсів.

Вимоги до інтеграції з зовнішніми системами

20. Інтеграція з зовнішніми системами (МІА:Документообіг, ESRI ArcGIS).
21. Внутрішні уніфіковані транспортні протоколи WebSocket, TCP, MQTT, UDP.
22. Зовнішні транспортні протоколи REST, SOAP. 23. Автоматична генерація клієнтських бібліотек для мобільних платформ.

Вимоги до розподіленої у просторі та часі роботи

24. Налаштування довірчих зовнішніх зв’язків з іншими реєстрами та зовнішніми системами.
25. Розподілений координатор транзакцій.
26. Протокол розподіленого консенсусу для реєстрових вузлів через чергу повідомлень.

Технічні вимоги до зберігання данних

27. Можливість зберігання та оброблення у реальному часі даних що вимірюються терабайтами.
28. Повний контроль над даними на рівні секторів контролера дисків.
29. Підтримка простого та зрозумілого резервного копіювання.
30. Створення мови запитів та зв’язування об’єктів реєстрації.
31. Підтримка промислових протоколів реплікації даних.
32. Підтримка ретроспективного та історичного представлення транзакційних даних.

Підготовка

Підтримується розробка та впровадження на платформах Windows, Windows Subsystem for Linux, Linux та Mac.

 • Erlang 22.1
 • Elixir 1.9
 • CMake 3.15
 • libcsv 3.0

Пререквізити для Ubuntu 19.10

$ sudo apt install erlang elixir build-essential libcsv3 libcsv-dev cmake

Інші системи

На інших системах радимо використовувати білди Erlang та Elixir від Erlang Solutions.

Компіляція та запуск

$ mix deps.get $ mix compile $ iex -S mix

Публікація

$ mix release $ _build/dev/rel/crm/bin/crm daemon

Підключення до екземпляру

$ _build/dev/rel/cart/bin/cart remote

Тоді відкрийте посилання localhost:50222/app/cart.htm.

Розробники системи

 • Андрій Задорожній
 • Ігор Городецький
 • Максим Сохацький